Läkarmottagning

Östra Läkargruppen är en läkarmottagning för akuta och planerade besök.
Alla som befinner sig i vårt upptagningsområde har rätt att få akut vård hos oss samma dag man tar kontakt om medicinskt behov föreligger. Planerade besök gäller endast listade patienter.

Vid anmälan/byte av mottagning måste en blankett ifyllas, som man kan hämta på mottagningen eller gå in och hämta på www.skane.se. Blanketten lämnas sedan in, eller skickas till Östra Läkargruppen. Listning kan även ske via 1177:s E-tjänster.

Alla som så önskar är välkomna att lista sig på vår mottagning.

Boka besök via sjuksköterska på 044 - 20 91 30.

Läkare

  • Dr Birzeta Tabakovic
  • Dr Irena Ilomanoska
  • Dr Heléne Färg
  • Dr Per Berglund
  • Dr Ulrika Ottosson

Samtliga läkare är specialister i allmänmedicin.

ST-läkare

  • Johanna Stark
  • Dániel Pogan-Tályai

AT-läkare

  • Malin Ekefäll

Vikarierande läkare

  • Hayder Kadim, Legitimerad läkare 
  • Leif Holmer, Specialist i allmänmedicin

Särskilda boenden

Särskilt boende Fjällbacka, Österängsgården

Medicinskt ansvarig läkare
Per Berglund

Särskilt boende Hammarshemmet

Medicinskt ansvarig läkare
Birzeta Tabakovic