Särskilda boenden

Östra Läkargruppen ansvarar för följande särskilda boenden:

  • Fjällbacka (Per Berglund)
  • Hammarshemmet (Birzeta Tabakovic)
  • Österängsgården (Per Berglund)