COVID-19

Coronapandemin

När ska jag söka vård?

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer, dit ringer du om du har generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom. Om du har vistats i något av "riskländerna", har feber över 38 grader, hosta, luftvägssymtom, ska du inte åka till vårdcentralen, du ska då kontakta vårdcentralen. 

I nödfall ska du alltid ringa 112.

 Corona självtest

Gör detta självtest som är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm för att få svar på om du behöver vård eller om du kan stanna hemma och ta hand om dig själv. I slutet av testet får du råd som är anpassat efter dina svar.

Självtest Corona  
Åk inte till direkt till en vårdcentral där du riskerar att smitta andra.

Läs mer om coronaviruset och dess smittspridning via Folkhälsomyndighetens hemsida

Alla invånare i Region Stockholm har möjlighet att testa sig gratis för covid-19/antikroppstest

Gå till  1177.se för att läsa om provtagningsrutiner.

 

Ring din vårdcentral när du behöver vård

Patienter som behöver vård ska ringa till sin vårdcentral. Under coronapandemin har vårdcentralen inte någon drop-in mottagning. Under telefonsamtalet gör sjuksköterskan en första bedömning och bokar tid för läkarbesök om det finns behov av det.

 

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i omkring 20 sekunder.
  • När den möjligheten inte finns kan du använda handsprit.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och munI den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.
  • Hosta eller nys i ditt armveck eller i en näsduk för att inte sprida smittan vidare.
  • Om du är sjuk bör du stanna hemma för att inte riskera att smitta andra.