Hälsoundersökning

Under juni-augusti har vi inga möjligheter att göra några hälsoundersökningar, utan hänvisar till privata aktörer på marknaden.

Hälsoundersökningen omfattar provtagning, ekg, lungfunktionsmätning med PEF och blodtryck. Undersökningen utförs av en sjuksköterska som gör mätningar och delar ut ett frågeformulär. Därefter får du gå till laboratoriet för provtagning som ska tas på fastande mage.

Den kliniska bedömningen görs sedan av läkare som går igenom provsvaren och frågeformuläret. Om vidare åtgärd krävs guidas du vidare till lämplig vårdgivare. Du får alltid en skriftlig rapport per brev med resultaten av din undersökning och eventuella råd.

Pris 1800 kr

Prover vi tar är:

 • Midjemått
 • Längdvikt
 • BMI
 • Blodtryck
 • Puls
 • PEF
 • VILO-EKG
 • HB (blodvärde)
 • P-GLUKOS (blodsocker)
 • S-ALAT , GT (leverfunktion)
 • S-TSH(ämnesomsättning)
 • S-KOLESTEROL,S-TRIGLYCERIDER,S-LDL,S-HDL (blodfetter)
 • S-KREATININ (njurfunktion)
 • HIV (efter önskemål)
 • PSA (Mmän > 50 år efter önskemål)
 • F-HB ( avföringsprov om så önskas)
 • U-GLUKOS, U-PROTEIN (urinprov)
 • Motion
 • Rökning/Snusning
 • Alkohol
 • Allmänt hälsotillstånd
 • Psykiskt hälsotillstånd