Aktuellt

 

Mina intyg 

Du kan skriva ut dina läkarintyg från Mina intyg, gå in på www.1177.se eller via minaintyg.se  

NYHET! Ta ditt blodtryck i vår blodtryckshörna

Nu kan du kontrollera ditt blodtryck själv i vår egenvårdshörna som finns i väntrummet på labb, mån--fre mellan klockan 08--17. Du fyller i ett papper med namn, personummer, telefonnummer och skriver upp blodtrycksvärdena, lägg lappen därefter i lådan som sitter på väggen.

 

1 januari 2018 införs nya patientavgifter

Regionfullmäktige har beslutat om en ny struktur för patientavgifter som ska vara tydligare och enklare att tillämpa. De nya enhetliga avgifterna införs vid årsskiftet 2018. Från årsskiftet kommer besöken i primärvården att kosta 140 kronor och i specialistvården 280 kronor.

Gynekologisk hälsokontroll (cellprov) blir avgiftsfri.

Avgiftsfria besök för personer som är 85 år och äldre och för barn och unga under 20 år.

Förändringen påverkar alla invånare i länet då samtliga patientavgifter förändras. De enhetliga avgifterna medför att avgiften för vissa besöks sänks, eller tas bort helt, medan andra höjs. Högkostnadsskyddet påverkas inte och sätter en gräns för varje invånares patientavgiftskostnader.

Införande av E-frikort innebär att alla automatiskt erhåller frikort när 1 150 kr.

 

Nytt journalsystem sedan september 2016

Nytt journalsystem, Cosmic, Region Västmanlands gemensamma journalsystem, är nu i drift hos oss sedan 8 september 2016. Dock föreligger en stor tröghet i journalsystemet vilket förlångsammar vårt arbete och medför längre väntetider.

I det nya journalsystemet kan vi få tillgång till andra klinikers journaler. Vi behöver dock ditt samtycke för att läsa dessa journaler. Vi vore tacksamma om du meddelar oss ditt eventuella samtycke eller inte vid kontakt med oss.