Mottagning

Vi är en familjeläkarmottagning som erbjuder en verksamhet med  familjeläkare, distrikssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykoterapeut, mödrahälsovård, dietist och BVC.

 

Blodprovstagning på laboratoriet

Från och med 1 januari 2018 är blodprovstagning avgiftsfri, anmäl dig i receptionen.

måndag--torsdag  09:00--11:00 och 14:00 --16:00

(dag före röd dag är laboratoriet stängt på eftermiddagen)

PK-provtagning på laboratoriet endast förmiddagar

måndag - torsdag  09:00--11:00