Arbetsterapeut

Hambergs Ergonomi och Rehabilitering.

Telefon 021-17 57 21

Telefontid mån - fre 08:00 - 09:00

Besöksadress: Klockargatan 5 C, ingång gavel

Klockargatan är en sidogata till Klockartorpsgatan, 200 meter in på gatans vänstra sida finns vår lokal. Det är skyltat på fönstren och vår parkering utanför nr 48 är också skyltad.

http://www.hambergs-ergo.se/