Distrikts-/sjuksköterska

Du kan boka tid till distriktssköterska/sjuksköterska för

  • omläggning av sår
  • blodtryckskontroller
  • hudutslag
  • injektioner
  • suturtagning
  • kost- och hälsorådgivning
  • inkontinenshjälpmedel
  • diabeteskontroller

Ring för att boka en tid som passar dig - 021 - 15 03 80  måndag-fredag kl 08:00 - 16:00.

Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska, undersköterska kostar 140 kr, ungdom under 20 år gratis, frikort gäller.

Vid medicinskt behov görs även hembesök kostar 140 kr.

På mottagningen träffar du

 Distriktssköterska, sjuksköterska, BVC-sköterska och undersköterska