Barnmorskemottagning

OBS!

På grund av covid19 har vi färre gynekologiska cellprov och preventivmedelsbesök. Ta inte med dig någon när du kommer på besöket till oss och du får inte ha några förkylningssymtom alls.

Vi erbjuder mödrahälsovård, graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, gynekologiska hälsokontroller (cellprov) för dig som fått kallelse, föräldragrupper för dig som väntar barn och är listad vid vår mottagning

Barnmorska  021-10 83 96

Telefontid mån - fre kl 10:00 - 11:00

Prima barnmorskemottagning

Norra Källgatan 26, plan 2, 722 11 Västerås

 

Ombokning av gynekologisk hälsokontroll (cellprov) sker via 1177 e-tjänster under rubriken "gynekologiskt cellprov" eller ring barnmorska på telefontid