Patientavgifter

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud eller om du kommer försent till bokat besök, debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift på 50 kr. Detta gäller även om du har ett aktuellt frikort, är minderårig eller har ett avgiftsfritt besök. Avgiften för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.

 

1 januari 2018 införs nya patientavgifter

Regionfullmäktige har beslutat om en ny struktur för patientavgifter som ska vara tydligare och enklare att tillämpa. De nya enhetliga avgifterna införs vid årsskiftet 2018. Från årsskiftet kommer besöken i primärvården att kosta 140 kronor och i specialistvården 280 kronor

Gynekologisk hälsokontroll blir avgiftsfri Mammografisk hälsokontroll är redan idag avgiftsfritt och från årsskiftet gäller det även gynekologisk hälsokontroll (cellprov).

Avgiftsfria besök för unga och äldre Sedan tidigare är öppen hälso- och sjukvård som ingår i högkostnadsskyddet avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre och för barn och unga under 20 år.

Förändringen påverkar alla invånare i länet då samtliga patientavgifter förändras. De enhetliga avgifterna medför att avgiften för vissa besöks sänks, eller tas bort helt, medan andra höjs. Högkostnadsskyddet påverkas inte och sätter en gräns för varje invånares patientavgiftskostnader.

Införande av E-frikort innebär att alla automatiskt erhåller frikort när 1150 kronor

Patientavgiften betalas i receptionen vid vårdtillfället. Betala gärna med kort.

Läkarbesök

140 kr

Provtagning

avgiftsfritt

Distriktssköterskebesök

140 kr

Kurator

140 kr

Fysioterapeut

Dietist

140 kr

140 kr

Gynekologisk hälsokontroll (cellprov)

avgiftsfritt

Övriga besök till barnmorska

avgiftsfritt

Receptförskrivning annat än läkemedel

Vaccin på recept

150 kr

200 kr


För hälsovård, intyg, vaccinationer gäller andra taxor. Frikort gäller inte. Moms tillkommer på intyg.  

Enlig Region Västmanlands prislista