Synpunkter på vården

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.


Du ska i första hand vända dig till verksamhetschef Sofia Höglund. För kontakt med henne kan du mejla info.prima@ptj.se eller ringa oss på telefon 021-15 03 80 och be att få bli kontaktad.


Om du trots detta skulle känna att du inte får gehör så kan du kontakta vårdgivare Praktikertjänst AB, mejladress synpunkter@ptj.se eller ringa 010-128 91 16, telefontid tisdag - torsdag mellan kl 09:00 - 11:00 samt 12:00 - 14:00.


Du kan också framföra synpunkter eller klagomål via Region Västmanlands hemsida, http://www.regionvastmanland.se/vara-ansvarsomraden/halsa-och-vard/synpunkter-pa-varden/