Personal

På mottagningen arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

                   

                        Emilia Skogkvist
          Versamhetschef och Leg.Tandläkare       

                
          Elin Berglund                       Emma Sundbom
          Leg. Tandläkare                     Leg. Tandhygienist

                
    Ulla Mattson                                   Annica Sydfelt
Leg. Tandhygienist                              Tandsköterska

   

            Ingrid Nyberg Berglund           Elisabet Vikman
                   Leg. Tandläkare                     Tandsköterska