Kvalité

Kvalitet är alltid i fokus

Det som knyter samman samtliga tandvårdsverksamheter inom Praktikertjänst
är att vi håller högsta odontologiska kvalitet. Vi strävar också alltid efter att ge
våra patienter bästa möjliga bemötande, därför är vi extra stolta att under åtta
år i rad haft branschens nöjdaste patienter enligt Svenskt kvalitetsindex.