Allt om tandvårdsstödet


Tandvårdsstödet består av två stödformer:

• ett allmänt tandvårdsbidrag
• ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

• Från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
• Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 per år.

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Går att spara

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning - skydd mot höga kostnader

Det här gäller vid högkostnadsskyddet:

• Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av försäkringsersättning) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.
• För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.
• För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar, att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än det statliga referenspriset.

Vad innebär referensprislistan/referenspriset?

Referensprislistan har i huvudsak två uppgifter:

• Den ska tjäna som vägledning för dig som patient
• Den ligger till grund för beräkningen av den statliga tandvårdsersättningen

Referenspriserna syftar inte till att prisreglera tandvårdsmarknaden, utan vi som vårdgivare kommer även som tidigare vara fria att tillämpa vår egen prislista utifrån den service och kvalité vi erbjuder dig som är patient hos oss.