Äldremottagning

Vår Äldremottagning är till för dig som är 75 år eller äldre och listad på vår mottagning. Vi önskar med denna mottagning öka tryggheten, öka tillgängligheten och skapa mer kontinuitet.

Du ringer direkt, utan knappval och får prata med en sjuksköterska.

Vi kan erbjuda:

  • Rådgivning
  • Genomgång av dina mediciner
  • Hälsosamtal
  • Inkontinensrådgivning
  • Hjälp vid minnessvikt
  • Vårdplanering/besök i hemmet
  • Hjälp med kontakt med läkare, andra vårdgivare, sjukgymnast, arbetsterapeut, kommunen-biståndshandläggare m fl.

Telefon: 08 – 51 00 40 56
Telefontid: Måndag-fredag klockan 9:00 - 9:40