Astma och KOL-mottagning

På mottagningen arbetar en astmasköterska som tar emot patienter på remiss från mottagningens läkare, kallar patienter för årskontroller och följer upp insatt behandling. Hon instruerar även inhalationsteknik.

Du kan även få hjälp och stöd om du önskar sluta röka/snusa, tag kontakt med mottagningen.