Infektionsmottagning

Välkommen till vår infektionsmottagning!

En egen mottagning för dig med långvariga infektionssymtom

Vi har en egen mottagning för dig som har symtom som till exempel långvarig hosta, öronvärk eller halsont och i behov av läkarbedömning. Denna mottagning är avskild från den övriga mottangingen för att minimera risken för smittspridning.

Boka tid

Du måste ha en bokad tid för att komma till vår infektionsmottagning. 

Du tar kontakt med oss via telefon eller Mitt PTJ och får en första bedöming av en sjuksköterska som bokar in en telefontid till läkaren om ett besök kan bedömas vara aktuellt. 

Det är läkaren som efter ett telefonsamtal med dig avgör om du som patient bör bli undersökt på plats och få en bokad tid.