Psykisk hälsa barn och unga

Första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom är en del av husläkarverksamheten och vi erbjuder denna psykologkontakt via ett samarbete med Moment Barn och ungdom BUMM.

Om Moment barn och ungdom BUMM

Moment Barn och ungdom BUMM välkomnar barn och ungdomar från 6 år upp till 17 år med lindrig-måttliga besvär med bland annat oro, ångest, nedstämdhet, stress, lättare ätproblem, lindriga tvång, ilska, sömn och relationssvårigheter och kan erbjuda:

  • Bedömning
  • Rådgivning
  • Behandling (kognetiv beteendeterapi)
  • Föräldrastöd

Du kan ta kontakt med Moment Barn och ungdom BUMM direkt och lämna en egenremiss eller få en remiss via din husläkare hos oss.

Mer information finner du här:
www.momentbumm.se

Kontakt

Moment Barn och ungdom BUMM
Vällingbyplan 7, 2 tr
162 65 Vällingby

Telefon: 08-533 315 43