Ta del av vårt smärtprogram

Smärtprogrammet är ett 6-veckorsprogram för patienter med långvarig smärta. Det innehåller flera moment: smärtföreläsning, ACT (Acceptance and commitment therapy), mindfulness och stationsträning. Syftet är du som patient ska få hjälp med hanteringsstrategier för smärtan, få lära dig mer om vad smärta är och hur den påverkar kroppen. Vid behov kan tolk vara med under programmet. Kontakta oss för mer information.