Rehab Läkarhuset stänger den 31 mars 2020


Har du en pågående behandlingsperiod behöver du byta rehabenhet. På 1177 får du mer information och en lista på alla valbara rehabenheter inom Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Om du inte vill eller kan göra ett aktivt val kan medarbetare på rehabenheten hjälpa dig att hitta den rehabenhet som ligger närmast din bostadsadress.


Om du har fått ett hjälpmedel förskrivet som behöver fortsatt uppföljning kommer du att bli kontaktad av din nuvarande rehabenhet för att komma överens om vilken rehabenhet som ansvarar för fortsatt kontakt.


För frågor om den vård som ges eller om du har frågor om den här förändringen kontakta Gunilla Ackelid, verksamhetschef Vårdcentralen Läkarhuset, telefon: 031-810900, e-post gunilla.ackelid@ptj.se