Arbetsterapi

Arbetsterapi handlar om rehabilitering vid skada eller sjukdom. Vårt fokus är hälsa, aktivitet, delaktighet, miljö och teknologi. Vi arbetar för att du ska kunna leva ett aktivt liv trots eventuella hinder i bostaden, på arbetet och på fritiden.

Vi hjälper dig med:

  • Avgipsning av underarm och/eller handfraktur
  • Smärtor i fingrar, hand eller armbåge
  • Domningar/stickningar i fingrar, hand eller underarm
  • Ortosutprovning
  • Ergonomisk rådgiving
  • Struktur i vardagen vid t ex stress
  • Minnestest
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Gruppbehandling, t ex artrosskola