Fysioterapi

Vårt mål och vår vision är att hjälpa patienten att på bästa sätt genom att i största möjliga mån behandla orsaken till besvären och inte enbart symtomen.

Detta gör vi via exempelvis funktionella analyser av kroppshållning, muskulär balans samt rörlighet i muskler och leder. Ett redskap som vi använder oss mycket vid analys, behandling och träning är s k Redcord

Vårt mål är att den träning vi ordinerar i vår rehabilitering ska hålla hög kvalitet och syfta till en långsiktig förbättring av patientens besvär. 

Rehab Läkarhuset drivs av Vårdcentralen Läkarhuset, som ligger i samma hus. Vi har ett nära samarbete mellan sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, psykolog och sjuksköterska för att ge högklassig vård till våra patienter. 

Några av de skador och besvär som vi behandlar är:

 • Rygg- och nacksmärta
 • Artros, RA (reumatoid artrit)
 • Spänningshuvudvärk, migrän och yrsel
 • Behov av rehabilitering vid neurologiska skador och sjukdomar
 • Idrottsskador
 • Graviditetsrelaterade besvär

Har du besvär med något av detta? Varmt välkommen att söka hos oss!

Vi erbjuder bl a följande undersökningar och behandlingar:

 • Akupunktur/dry needling
 • Funktionell analys
 • Analys, behandling och träning med Redcord
 • TENS/NMES
 • Avspänning
 • Ortopedisk manuell terapi
 • MDT/McKenziemetoden
 • Kinesiotejpning
 • Idrottsmedicin
 • Träning
 • Hjälpmedelsförskrivning

Varmt välkommen till oss!

Vi har även grupper och patientutbildningar:

 • Artrosskola
 • Stress- och utmattningsskola
 • Sömnskola
 • KOL-skola
 • Basal kroppskännedom
 • Mindfulness

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att delta.