Patientavgifter

Besök hos fysioterapeut  100:
Besök hos arbetsterapeut  100:-
Hembesök  200:-
Grupp    50:-/tillfälle

 

Observera att vi inte handhar kontanter på mottagningen.Endast kortbetalning.

  • Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen avgift. Inte heller patienter som har fyllt 85 år.
  • Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud senast dagen innan får du betala samma avgift som den patientavgift som du skulle ha betalat. Om du uteblir från ett besök där du inte skulle ha betalat patientavgift får du betala 100:-. Detsamma gäller för besök där avgiften skulle varit < 100:-. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.
  • Du behöver inte betala mer är 1 150:- i patientavgifter per 12-månadersperiod. Det gäller dina sammanlagda besök inom öppen vård och du måste själv hålla reda på hur mycket du har betalat.