Om oss

Angela Schlager
Specialist inom OMT
För dig som behöver hjälp med bedömning relaterat till ortopediska besvär, OMT.

Lotta Bjurvald
Specialist inom pediatrik
För dig som är under 18 år eller har barn under 18 år som behöver fysioterapeutisk behandling. Det kan handla om motoriska bedömningar, smärttillstånd, övervikt/obesitas.

Sibylle Westerling
Specialist inom respiration/lungmedicin
För dig som behöver hjälp vid lungsjukdom eller lungbesvär, även post Covid -relaterade besvär.

Timo Lainen
Specialist inom mental hälsa
För dig med stressrelaterade smärt- och spänningstillstånd samt psykisk ohälsa som t ex  utmattningstillstånd, depression, ångest och psykosomatiska besvär.