Vårt utbud

Här kan du läsa mer om det vi erbjuder här på mottagningen. Ingen remiss behövs. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vårt utbud utfällbar lista

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten utformar tillsammans med dig en rehabiliteringsplan. Syftet är att öka din självständighet i vardagliga aktiviteter. Du besöker oss på mottagningen, eller genomgår rehabilitering i hemmet. 

Vi kan erbjuda bedömning/behandling inom till exempel:

 • Aktivitets- och funktionsbedömning i basal minnesutredning
  • För patienter med kognitiv svikt
  • Här finns krav på remiss från läkare.

 • Vardagsaktiviteter i boendet
  • Till exempel matlagning, sköta ekonomin, bädda.

 • Personlig vård
  • Till exempel vid duschsituation, påklädning

 • Fritidsaktiviteter
  • Till exempel bilanpassning

 • Förflyttning
  • Till exempel i/ur säng, soffa eller fåtölj, till/från toalettstol.

 • Handrehabilitering
  • Till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt styrka, smärta. Personligt anpassad tillverkning av stödskenor och/eller utprovning av till exempel tum-, handledsbandage.

 • Hjälpmedel
  • Information, utprovning, förskrivning.

  • Kognitiva
   • Till exempel tids-, planerings-, och minneshjälpmedel.

  • Personlig vård
   • Till exempel duschpall, toalettförhöjning, förhöjningshjälpmedel.

  • Hjälpmedel i boende/närmiljön
   • Till exempel portabel ramp

 • Boendebedömning med frågeställning
  • Anpassning av bostad
  • Hjälpmedel och/eller träning

Ingen remiss krävs för att få stöd med ovanstående. Dock krävs remiss vid en basal minnesutredning som påbörjas hos din husläkare/vårdcentral.

Dietist

Du som vill ha hjälp att anpassa din kost för att må bättre, förebygga sjukdom, minska behov av mediciner eller göra din rehabilitering effektivare kan kontakta dietisten. Ingen remiss krävs.

Maten har en avgörande betydelse för din hälsa och ditt välbefinnande. Hos oss kan du tillsammans med dietist hitta verktyg som passar för dig. Vi finns i lokaler på Handens närsjukhus i Haninge.

Dietisten erbjuder kostbehandling/rådgivning till barn och vuxna vid exempelvis:

 • Diabetes
 • Övervikt
 • Födoämnesallergi/-intoleran
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Undernäring
 • Andra besvär som är relaterade till kosten.

Vad kommer att tas upp när du träffar dietisten?

 • Du får berätta vad du brukar äta och dricka under en vanlig dag och vilka faktorer i ditt liv som påverkar dina matvanor.
 • Dina möjligheter och motivation till förändring
 • Svar på dina frågor
 • Dietisten ger råd och information och ni kommer tillsammans fram till lämpliga förändringar.

Frågor som du kan fundera på inför besöket

 • Vilka förväntningar har du?
 • Vad är ditt mål?
 • Vad vill du uppnå med att förändra din livsstil?
 • Vad behöver du för att behålla/förbättra din hälsa?

Välkommen att boka in ett besök! Ingen remiss krävs.

Fysioterapi / sjukgymnastik

Vi fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar enskilt men också i team med andra yrkesgrupper. Behandlingen sker beroende på behov individuellt eller i grupp, på mottagning eller i hemmet. 

Dina specifika besvär, förutsättningar och mål utgör grunden för den rehabplan som utformas i samråd med sjukgymnasten.

Vi har en bred kompetens och lång erfarenhet inom olika områden men vi har specifik utbildning i:

 • Akupunktur
 • Artros (artros-skola)
 • Astma
 • Ergonomi
 • Geriatrik
 • Idrottsmedicin
 • Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
 • Kronisk Obstruktiv Lungssjukdom (KOL-skola)
 • Mc Kenzie Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT)
 • Medicinsk Yoga
 • Mindfullness
 • Neurologi
 • Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Frågor att fundera över innan du träffar fysioterapeut/sjukgymnast:

 • Vilka förväntningar har du?
 • Vad vill du uppnå med rehabiliteringen?
 • Har du något specifik mål du vill uppnå?
 • Vad behöver du göra eller förändra för att uppnå målet?

Grupper / utbildningar

I våra skolor/utbildningar/behandlingsprogram får du information och råd kring din sjukdom eller skada, hur den kan behandlas och hur du ska må bättre i vardagen. Det kan till exempel vara Artrosskola, KOL-skola, Axelskola och Yoga men även grupper för balansnedsättning, handartros, smärta, övervikt och ryggbesvär.

Är du intresserad så kontakta oss på telefon 08-606 41 80 eller via 1177 för mer information.

Våra skolor / utbildningar:

 • Artrosgrupp
 • Axelskola
 • Balansgrupp
 • Råd och stöd vid graviditetsrelaterade besvär
 • KOL-skola
 • Yoga på Rudans Rehab
 • Ryggskola
 • Överviktsgrupp

›  Läs mer om våra grupper / utbildningar

Hemrehab

Hemrehabteamet vänder sig till dig som behöver hjälp med rehabilitering och träning för att bibehålla eller förbättra funktions- och aktivitetsförmåga efter skada och/eller sjukdom. Målet är att underlätta i vardagen så att du kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

En förutsättning för hemrehabilitering är att du själv önskar detta.

Hemrehab innebär:

 • Att vi stödjer dig i rehabilitering och träning för att du ska kunna återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitietsförmåga

 • Att vi gör bedömningar av din hemmiljö, t ex för att underlätta framkomlighet och se över förflyttningar och problem i vardagens sysslor/aktiviteter.

 • Att vi kompenserar med hjälpmedel för att underlätta både kroppsliga svårigheter och/eller eventuella minnesproblem.

 • Att vår dietist kan ge kostråd och/eller näringsstöd.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt och du behöver inte någon remiss för att komma i kontakt med oss. I teamet ingår fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Tillsammans sätter vi upp mål för din rehabilitering och planerar åtgärder utifrån målen till exempel hur ofta sjukgymnast och arbetsterapeut behöver komma och vad du behöver träna. Rehabiliteringen pågår under en begränsad period.

›  Läs här om hur du bokar tid

Kiropraktor

Kiropraktorn undersöker och bedömer smärta och funktion från leder, muskler och stödjevävnad. Vanligaste sökorsak är rygg- och nacksmärta. Hos vår kiropraktor görs en grundlig kroppsundersökning med smärtbeskrivning och sjukdomshistorik. Ibland används självskattningsformulär för att få en bättre bild av smärttillståndet. Beroende på diagnos ges förslag på rehabiliteringsplan.

Ett besök hos kiropraktor kan till exempel bestå av manuell terapi, träning, rådgivning och vad du själv kan eller bör göra för att påverka ditt smärttillstånd. Tillsammans läggs en rehabiliteringsplan upp som kan bestå av smärtundervisning, träning, livsstilsförändringar och egenbehandling.

Frågor att fundera över innan du träffar vår kiropraktor:

 • Vilka förväntningar har du?
 • Vad vill du uppnå med rehabiliteringen?
 • Har du något specifikt mål du vill uppnå?
 • Vad behöver du göra eller förändra för att uppnå målet?
   

Patientavgift

200 kr/besök.
Högkostnadsskydd gäller.
Ingen remiss krävs.

Neuroteam

Vårt neuroteam tar emot dig som är i behov av fortsatt rehabilitering direkt efter utskrivning från sjukhus. Teamet består av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, logoped och kurator. Vid behov samarbetar vi även med neuropsykolog och dietist.

Telefonnummer

08-606 22 47

Neuroteamet vänder sig till dig som:

 • Bor i Haninge, Tyresö eller Huddinge kommun
 • Är över 18 år
 • Är ny- eller återinsjuknad i en neurologisk sjukdom eller har en annan förvärvad hjärnskada
 • Har remiss från din behandlande/ansvarige läkare

Vi hjälper till med:

 • Träning och rådgivning
 • Samtalsstöd
 • Utprovning av hjälpmedel
 • Stöd vid anpassning av bostad
 • Stöd till anhöriga
 • Stöd under återgång till arbete
 • Kontakter med myndigheter
 • Planering för fortsatt rehabilitering och träning efter utskrivning 

Vi arbetar för att öka din delaktighet och förmåga att klara nya utmaningar i vardagen!

Uppdraget för Rehab Rudans Neuroteam

 • Patienter som är ny- och återinsjuknad i stroke, inkl transitorisk ischemisk attack (TIA)
 • Patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som remitteras från slutenvård eller av specialistläkare i rehabiliteringsmedicin eller neurologi i samråd med neuroteamet bedöms vara i behov av neuroteamets specifika kompetens.
 • För att bli patient hos oss krävs remiss från ansvarig/behandlande läkare.

Rehab efter covid-19

När den akuta fasen är över och du som patient börjar återhämta dig efter sjukdomen är det viktigt att börja träna på rätt nivå för att återfå ork och kraft. Tillsammans gör vi en plan för din rehabilitering. Välkommen!

Efter en längre period av sängliggande kan du uppleva muskelsvaghet, trötthet och orkeslöshet. Det kan vara frustrerande och påverka vardagen att inte känna samma ork som innan du blev sjuk.

På Praktikertjänst Rehab Rudan kan du få hjälp av fysioterapeut att komma igång med din träning. Om du har tappat vikt eller har svårt att äta efter din sjukdomsperiod kan du få hjälp av en dietist. En arbetsterapeut kan hjälpa dig med energisparande åtgärder eller hjälpmedel så att du kan lägga din energi på de aktiviteter du vill kunna utföra i din vardag.

Vi erbjuder rehabilitering hemma hos dig och i det fall det är lämpligt på vår mottagning. Vi kan även erbjuda digitalt möte via din smartphone eller läsplatta.