Psykolog för barn och ungdom

Välkomna till Psykosociala mottagningen för barn och ungdomar i Haninge Kommun. Vi vänder oss till gruppen mellan 6 - 17 år och deras föräldrar. Vi stödjer barn och unga som exempelvis är oroliga, ledsna eller som ofta hamnar i konflikter. Vi erbjuder effektiv psykologisk behandling och stödjande samtal samt råd till föräldrar om hur de kan stötta sina barn och ungdomar.

Det här hjälper vi med

Till oss kan ni komma både i ett tidigt skede, innan problemen vuxit sig stora, men också senare. Hos oss arbetar erfarna psykologer med särskild kunskap om barn och ungdomars utveckling. Vi har tystnadsplikt och är vana vid att hantera känsliga frågor.

Det kan vara att ditt barn/ungdom har ett utagerande beteende, olika former av ångest, påverkan av en svår livssituation eller liknande - det vill säga en mängd olika saker som har en psykosocial orsak. Vi kan då göra en bedömning, ge rådgivning, stöd eller påbörja en behandling och tillhandahåller då den typ av stöd eller behandling som inte täcks in i det uppdrag som barnavårdscentralen, skolan eller ungdomsmottagningarna har.

Om en kroppslig bedömning behövs ska det göras av den läkare där patienten är listad men vi hjälper givetvis till med kontakten. Ser vi efter en bedömning att patienten behöver remitteras hjälper vi till med det.

På vår mottagning görs de olika insatserna av KBT-psykologer med barnkompetens. Insatserna ges individuellt eller i grupp eller som föräldrarstöd. I de allra flesta fall kommer föräldrar/vårdnadshavare var delaktiga i insatserna. Föräldrar och vårdnadshavare ska vara informerade och samtycka till vård.

Boka tid

För att söka till den psykosociala barn- och ungdomsmottagningen har vi från och med första december 2021 nytt uppdrag. Vi samverkar med samtliga vårdcentraler i Haninge kommun och du ska därför ta kontakt med ditt barns vårdcentral för att få hjälp med en första bedömning där. Om Rudans vårdcentral är "din" vårdcentral ringer du direkt till oss! Du kan även komma hit till vårdcentralen och boka tid i vår reception på vardagar mellan kl 14-15.
 
Om du och din familj bor i en annan kommun än Haninge ska ni vända er till er egen vårdcentral för att få råd och stöd.

För remittenter från vårdcentral i Haninge kommun skickas remiss till Rudans Psykosociala Enhet per brev eller elektroniskt genom Take Care.

Inför ditt besök

Var finns mottagningen och hur gör jag när jag kommer dit?
Rudans Psykosociala mottagning för Barn och Ungdom finns på Handens sjukhus. Innan besöket anmäler ni er i receptionen på Rudans vårdcentral på entréplanet, våning 3 och sedan går ni till Rudans Psykosociala mottagning som ligger vid ingång G, mot Nynäsvägen.

Vad händer vid första besöket?
Till första besöket ska alltid en vuxen följa med. Ni får berätta för psykologen hur det är i förskolan, skolan, hemma och med vänner. Då får ni också fylla i ett formulär med frågor. Vi gör en bedömning och förklarar vad ni kan göra på egen hand och vilken hjälp som finns att få hos oss. Tillsammans diskuterar vi ert problem och vad som behöver göras för att det ska bli bättre. Därefter tränar vi på att förändra de beteenden som skapar problem. Vår metod är Kognitiv Beteendeterapi, KBT.

Tolk
Vid behov bokar vi en tolk till besöket. Tolkar har tystnadsplikt och får inte föra vidare det
som sägs under samtalet.

Languages

Below you find information in different languages: