Vilka är vi?Annika Sahlin-Platt
Leg Specialist tandläkare Parodontolog 

Tandläkarexamen 1979 Tandläkarhögskolan Stockholm

Assistenttandläkare 

Specialistexamen parodontologi 2002 Folktandvården Stockholmsläns landsting

Magisterexamen Endodonti 2002 Umeå universitet

Medicine doktorsexamen 2011 Umeå universitet

Avhandling; Bone tissue regeneration i dento-alveolar surgery, Clinical and experimental studies on biomaterials and bone graft substitutes

Annika Sahlin-Platt har lång och gedigen erfarenhet av behandling av tandlossningssjukdom, inflammation runt dentala implantat samt implantat kirurgi benuppbyggnad vid omfattande benförluster

Hon har en omfattande erfarenhet som  föreläsare för fortbildning riktat till tandläkare och tandhygienister  inom Tandläkarförbundet respektive ett flertal dentalbolag. 

 

Samarbetar med:


Camilla Löwén
Leg Tandhygienist

Examen 2005

Nisch tandhygienist i parod

Dipl tobaks/rökavvänjare 2015

2015-2019 ledamot Sveriges tandhygienistförening-Stockholm
2017-2018 ledamot Tandvård mot tobak.

Camilla Löwén håller även föreläsningar vid fördjupningskurser för tandhygienister.

 

 <img alt=""