Högkostnadsskydd

Hur fungerar högkostnadsskyddet från Försäkringskassan?

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du fått tandvårdsåtgärder utförda som sammanlagt har ett referenspris som överstiger 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor. 
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att kostnaden beräknas utifrån referenspriset. Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.

Högkostnadsskyddet beräknas per år. Högkostnadsskyddet börjar gälla när en åtgärd som ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder som du får gjorda under de följande tolv månaderna in i högkostnadsskyddet.

Du kan själv bestämma att en ny ersättningsperiod ska börja innan den tidigare har löpt ut. Det kan vara fördelaktigt när du står inför en större behandling. Genom att få in flera åtgärder under en och samma ersättningsperiod kan du komma upp i referenspriser över 15 000 kronor och därmed få högre ersättning för den överskjutande delen. Din tandläkare anmäler till Försäkringskassan att du ska påbörja en ny ersättningsperiod.