Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet från Försäkringskassan

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag och
  • ett skydd mot höga kostnader.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget från ett år till ett annat och använda två bidrag under ett år, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli ett år försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Hur mycket du får i tandvårdsbidrag beror på hur gammal du är:

  • Till och med det år du fyller 29 år, är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år, är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 år, är bidraget 600 per år.

Även om tandvårdsbidraget i första hand är tänkt att användas vid undersökningar och förebyggande behandling får du även använda det för andra åtgärder. Men det finns viss tandvård som du inte kan få bidrag för. Det gäller kosmetisk behandling, som till exempel tandblekning.