Maria Laursen

Mottagningen är en del av Praktikertjänst AB

Gynekologmottagning och preventivmedelsmottagning.


Välkommen till dr Maria Laursens gynekologmottagning på Slottsstadens Läkarhus.

På mottagningen arbetar:
Dr Maria Laursen, specialist i obstetrik och gynekologi
Leg sjuksköterska Karin Örneberg
Medicinsk sekreterare Nina Bäckström

På gynekologmottagningen utreds och behandlas gynekologiska problem som t ex cellförändringar.
Vi utför även s.k. koniseringsoperationer för att ta bort cellförändringar. 

Notera att sk licenspreparat samt sk bio-identiska hormoner ej kommer att förskrivas.

All tidbokning sker per telefon och vi förbehåller oss rätten att styra tidbokningen utifrån medicinsk bedömning och prioritering. Vi svarar i telefon efter bästa förmåga.

För närvarande kan vi ej ta emot nya patienter och det finns begränsade resurser att ta emot patienter på remiss.

OBS!
Är du redan patient hos mottagningen kan du göra receptförnyelse
via Boka Direkt.

Patientavgift
Betalas till sköterskan vid vårdtillfället. Kort eller kontant betalning.
ID-handling medtages.

Patientavgiften bestäms av Region Skåne och följande avgifter gäller tills vidare:
Läkarbesök 300 kr
Läkarbesök med remiss 100 kr
Patienter fyllda 85 år och äldre avgiftsfritt.
Frikort gäller

Akuttider - finns att tillgå efter medicinsk bedömning.

Läkarbesök som ej avbokats 24 timmar i förväg debiteras med dubbel avgift.
Möjlighet finns att lämna återbud på telefonsvarare.

Länk till 1177 och information om gynekologisk cellprovstagning:
https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Undersokningar/Gynekologisk-cellprovtagning-i-Skane/