Lars Brandt

Vårdgivare: KLB Läkartjänst AB

Förundersökning och operation av grå starr. Kliniken är ackrediterad av Region Skåne.

På kliniken arbetar
Dr Lars Brandt - specialist i ögonsjukdomar med mångårig erfarenhet av gråstarroperationer på Ögonkliniken, SUS och i privat regi.
Leg sjuksköterska och receptionist.

Till kliniken kommer patienter med remiss från ögonläkare eller optiker. Patienter utan remiss är också välkomna om de misstänker att de drabbats av grå starr.

Patientavgiften kan betalas med kort eller kontant. Avgiften bestäms av Region Skåne och är följande:
Läkarbesök med egenremiss eller optikerremiss  300 kr
Läkarbesök med remiss från läkare 100 kr
Patienter fyllda 85 år och äldre avgiftsfritt

 
Frikort och högkostnadskort gäller
Medtag ID-handling