Mindfulness

Mindfulness, medveten närvaro. Metoden förenar österländs kunskap med ett västerländskt synsätt. Genom träning ökar förmågan att lyssna till kroppens signaler och inta en mer accepterande hållning till oss själva. Kursen är lämplig för dig med stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta, utbrändhet, oro, ångest och för dig som vill ändra din livsstil eller ditt beteendemönster. Genom regelbundna övningar som innehåller meditation, andning, kroppsscanning kan du:

- Lära dig att ta hand om dig själv

- Minska stress i vardagen

-Uppnå bättre livskvalitet

Kursstart den 14 Oktober - 21 November.

Vi träffas vid 7 grupptillfällen, 40 min per gång. Det är viktigt att delta vid alla tillfällen för att kunna använda metoden självständigt efter avslutad kurs.

Valentina leg. Arbetsterapeut. Certifierad Mindfulnessintruktör 08-587 305 17