Hemrehab/hembesök

Vid träning av dagliga aktiviteter görs det bäst i hemmet. Träning av funktioner kan initialt göras i hemmet om det är svårt att ta sig till mottagningen. Hemrehab innebär en mer omfattande träning i ditt hem eller närmiljö

För invånare i Sollentuna, Danderyd, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta kommun och som är i behov av rehabilitering i hemmet. Hemrehabteamet kan bestå av arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast/fysioterapeut. Teamet har lång erfarenhet och kompetens av rehabilitering i hemmiljö.

Ett stöd vid hemgång från sjukhus, korttidsboende och invånare som har behov av rehabiliering i hemmiljö av hemrehabteam. I samråd med dig stödjer vi med träning i hem och närmiljö, utprovning av hjälpmedel, matrådgivning och bostadsanpassningar, efter de mål som du satt upp tillsammans med hemrehabteamet så din vardag i hem och närmiljö skall fungera så bra som möjligt. 

Hemrehabteamet kan bestå av arbetsterapeut, dietist och sjukgymnast/fysioterapeut som har lång erfarenhet och bred kompetens. Vi samarbetar med anhöriga, vårdcentraler, kommuner och hemtjänst. Snabba inställelsetider och hembesöken är kostnadsfria.

Tel. 08 - 587 366 83, tel. 08 - 587 366 82