Avgifter

Sjuksköterskebesök 100:-
Blodtryckskontroll 100:-
Provtagning 100:-
Såromläggning 100:-
Flyg privat 1875:-inkl moms och EKG
Läkarbesök  200:-
Flyg kommersiell  2413:-inkl moms och EKG
Säsongsinfluensavaccination, EJ riskgrupp  250:-
SäsongsinfluensavaccinationRiskgrupp 60:-
Havrix barn, (hepatit A) 2 tillfällen 380:- / spruta
Havrix vuxen,(hepatit A) 2 tillfällen 440:- / spruta
TBE vaccin barn 440:- / spruta
TBE vaccin vuxen  460:-/spruta
Twinrix barn, (hepatit A+B) 3 tilfällen 470:- / spruta
Twinrix vuxen, (hepatit A+B) 3 tillfällen 610:- / spruta
Intyg Enl gällande taxa