Delbetalning

Eftersom vi är en Praktikertjänstklinik erbjuder vi våra kunder att delbetala i en takt som passar dig.

Genom att ansöka om ett ej bindande kreditåtagande före din behandling hos Praktikertjänst kan du försäkra dig om att bli beviljad en kredit för din kommande behandling.

Kreditåtagandet är ej bindande vilket innebär att du väljer själv om du vill träda in i kreditavtal efter genomförd behandling. Det ej bindande kreditåtagandet är giltigt så länge dina ekonomiska förhållanden inte försämras drastiskt från den tid mellan ansökan om kreditåtagandet tills din ansökan om den faktiska krediten.

Mer information och allmänna kreditvillkor finner du på minasidor.collector.se och på praktikertjanst.se/betala.