Centrumtandläkarna i Osby

Centrumtandläkarna, vår mottagning i centrala Osby, är liksom Stationstandläkarna ansluten till Praktikertjänst. Båda praktikerna är kvalitetscertifierade och har var och en sin speciella prägel.