Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

 

 

   
Lena Reiman Distriktssköterska
Seija Kortesalmi Leg. sjuksköterska, demenssjuksköterska
Sara Nilsson Leg. sjuksköterska, föräldraledig
Olga Engström Leg. sjuksköterska, diabetessjuksköterska
Kristina Karlsson Leg. sjuksköterska
Ingela Bågenstål  Leg.sjuksköterska
Nathalie Mähler Undersköterska, hemsjukvård
Cecilia Thews Undersköterska/ receptionist
Emelie Rudin Undersköterska/ receptionist
   
   
   
   

Tidsbokad mottagning

Varje vardag kan få hjälp med t.ex blodtryckskontroller, injektioner, såromläggningar, vaccinationer, förskrivning av hjälpmedel.

Våra sjuksköterskor arbetar även med förebyggande hälsovård, ger information och stöd i livstilsförändringar samt ansvarar för områdets hemsjukvård.