Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

 

Lena Reiman Distriktssköterska
Seija Kortesalmi Leg. sjuksköterska, äldresköterska
Olga Engström Leg. sjuksköterska, diabetessköterska
Ingela Bågenstål Leg. sjuksköterska, diabetessköterska

Sara Nilsson

Leg. sjuksköterska, Astma/kol-sköterska, föräldraledig
Kristina Karlsson Leg. sjuksköterska
Nathalie Mähler Undersköterska, hemsjukvård
Cecilia Thews Undersköterska, sekreterare
Emelie Rudin Undersköterska, sekreterare

Tidsbokad mottagning

Varje vardag kan få hjälp med t.ex blodtryckskontroller, injektioner, såromläggningar, vaccinationer, förskrivning av hjälpmedel.

Våra sjuksköterskor arbetar även med förebyggande hälsovård, ger information och stöd i livstilsförändringar samt ansvarar för områdets hemsjukvård.