Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Vi som arbetar här

     

Lena Reiman Distriktssköterska
Sofie Svensson Distriktssköterska
Seija Kortesalmi Leg. sjuksköterska, demenssjuksköterska
Sara Nilsson Leg. sjuksköterska, föräldraledig
Olga Engström Leg. sjuksköterska, diabetessjuksköterska
Kristina Karlsson Leg. sjuksköterska
   
   
Alice Flod Undersköterska, lab
Nathalie Mähler Undersköterska, hemsjukvård
Cecilia Thews Undersköterska, receptionist/ sekreterare
Emelie Rudin Undersköterska, receptionist/sekreterare
   
   

Tidsbokad mottagning

Varje vardag kan få hjälp med t.ex blodtryckskontroller, injektioner, såromläggningar, vaccinationer, förskrivning av hjälpmedel.

Våra sjuksköterskor arbetar även med förebyggande hälsovård, ger information och stöd i livstilsförändringar samt ansvarar för områdets hemsjukvård.

Telefon
08-560 477 00