Implantat

Vi har arbetat med implantat sedan 1989. Idag utför vi hela behandlingen från undersökning/planering, via implantatoperation till färdiga tänder. Det gör att vi har ett unikt och tryggt helhetsgrepp på hela vårdkedjan.

Implantat ersätter en eller flera förlorade tandrötter och består av titan. Efter insättning fäster käkbenet till metallytan och utgör nu en trygg förankring för en ny tand. Prognosen är god men kan äventyras av exempelvis rökning, svårkontrollerad diabetes eller dålig munhygien. Kontakta oss om du vill veta mer!