Praktikertjänst har sagt upp vårdavtalet för Stockholm Hud – stänger den 31 juli

Praktikertjänst har sagt upp vårdavtalet för Stockholm Hud. Bakgrunden till beslutet är Region Stockholms omställningsplan för vårdvalen, där vårdval hud ska avvecklas. Verksamheten har funnits sedan 2012, tar årligen emot cirka 15 000 patientbesök och kommer nu att stänga den 31 juli 2024.

I Region Stockholms omställningsplan för hälso- och sjukvården framgår att en rad olika vårdval ska avvecklas och antigen återtas i regionens regi eller upphandlas. Ett vårdval som ska avvecklas är vårdval hud och framtiden är därmed oviss, vilket har lett till svårigheter att rekrytera nya läkare till mottagningen.

- Stockholm Hud har ett mycket gott renommé och funnits i över ett decennium, men omställningsplanen har inneburit att det inte går att rekrytera nya läkare då osäkerheten är så stor, och det har lett till att vi nu beslutat att säga upp vårdvalet, säger Sara Banegas, chefsläkare på Praktikertjänst, och fortsätter:

- Jag beklagar verkligen att vi tvingats fatta det här beslutet. Det påverkar ett stort antal patienter, men får också konsekvenser för läkarutbildningen då verksamheten tagit emot ST-läkare i allmänmedicin för vidareutbildning inom hudsjukvård, säger Sara Banegas.

Avvecklingen av vårdval hud kommer samtidigt som antalet hudtumörer ökar kraftigt. Patienter med eksem och psoriasis har idag tillgång till nya läkemedelsbehandlingar, vilket kräver erfarenhet och kunskap hos behandlande dermatolog.

- Vårdval hud har byggts under lång tid och det är en typ av öppenvård som idag inte alls finns i regionens eget vårdutbud. Allt hanteras inom vårdvalet där patienterna i regel är nöjda med både kontinuitet och tillgänglighet, säger Christina Nohlgård, hudläkare och en av fyra verksamhetsansvariga på Stockholm Hud, och avslutar:

- Det går blixtsnabbt att rasera en fullt fungerade verksamhet när förutsättningarna plötsligt förändras även om den funnits i decennier.

Vårdavtalet för Stockholm Hud sades upp den 31 januari och uppsägningstiden löper under sex månader. Verksamheten stänger den 31 juli 2024.