Vanliga frågor

Vad kostar ett besök? Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt tack vare vårt avtal med Region Stockholm. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras, se nedan. 

Ska man vara listad hos er? Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan till oss kan alla som behöver bedömning av barnläkare söka.

Behövs remiss för att komma till oss? Det finns inget remisstvång utan vi tar hand om alla barn där barnläkarbedömning behövs. Ofta kommer man dock på remiss från vårdcentralen, BVC eller skolläkare. Vi tar även emot egenremisser (att föräldrar ringer) för ADHD-utredning. 

Var måste man bo för att få komma till Stockholm Kids? Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över regionsgränser.

Hur bokar jag tid? Antingen bokar du en tid genom Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt, klicka här eller så ringer du mottagningen på tlf 08-128 323 00. 

Hur av- och ombokar jag min tid? Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar på Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här dygnet runt eller på tfn 08-128 323 00,  knappval 1 (återbud kan lämnas dygnet runt). 

Debiteras man vid sent återbud eller uteblivet besök? Ja. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 450 kr för besök till läkare, psykolog och ADHD-sköterska, och med 350 kr för besök till sjuksköterska. Avbokning av en lättakuttid skall ske senast fyra timmar innan besöket.

Hur får jag ett nytt recept? Om du vill att vi ska förnya recept på ett läkemedel som vi förskrivit tidigare till ditt barn gör du det enklast via Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här. Du kan också ringa oss, 08-128 323 00, knappval 6. Var ute i god tid så att du inte riskerar bli utan ditt läkemedel.

Tar ni blodprover på barn? Om blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning kan våra erfarna barnsjuksköterskor göra detta på mottagningen, oftast i samband med besöket. Att ta blodprover på barn görs endast om det finns goda skäl och på barnens villkor.

Har ni akuta tider? Vi har akuta tider varje dag på Brahegatan (under covid). Dessa prioriteras till barn under 1 år med infektioner och de barnen som redan går hos oss för kroniska besvär. Dessa besök bokas via Mitt PTJ - Stockholm Kids digitalt genom att klicka här eller via telefon. OBS! Det är hög efterfrågan på de akuta tiderna så dessa blir snabbt fullbokade. 

Vad betyder sammanhållen journalföring? Sammanhållen journalföring innebär att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det ger en bättre och säkrare vård. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal. Läs mer här.

Finns det parkeringsplats? För dig som kommer med bil till Brahegatan finns det några parkeringsplatser (inklusive handikapp) direkt utanför mottagningen. På Valhallavägen i allén finns fler platser. Ladda ned Stockholms stads app i förväg. Taxa 3 gäller hos oss. Stockholm Kids finns på Brahegatan 49, intill Valhallavägen. För dig som besöker oss i Djursholm finns gott om parkeringsplatser i nära anslutning till mottagningen, antingen 1h p-skiva till gratis parkering 24h. 

Hur fixar vi en tolk? Om du behöver tolk behöver du meddela oss det i god tid innan ditt besök. Ring oss!