ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vårt uppdrag är att genomföra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Remiss

Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller annan instans. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. Du som vårdnadshavare kan också ringa oss för att göra egenremiss, vi behöver samma underlag som vid remiss från elevhälsovården. I tillägg behöver vi följande underlag:

OBS! Vi bedömer inte remissen förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Eller:
Stockholm Kids Djursholm
Gudmundvägen 7
182 69 Djursholm

Läs mer om samverkansrutinerna som finns mellan skola och sjukvård i Stockholm
Rätt att få hjälp i skolan - oavsett eventuell diagnos

Hur går en ADHD-utredning till?

Om remissteamet bedömer att en utredning ska påbörjas kommer vi att kalla er med samtliga tider via post. En utredning på Stockholm Kids går till på följande vis:

  • Läkarbesök med föräldrar och barn
  • Två psykologbesök med föräldrar och barn
  • Vid behov intervju med barnets lärare
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
  • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
  • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi har möjlighet att ta emot barn och ungdomar för medicininsättning eller övertag av pågående medicinering på vår mottagning i Djursholm. Även barn och ungdomar som inte är utredda på Stockholm Kids, ring oss för mer information!