Vanliga frågor

Vad kostar ett besök? Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt tack vare vårt avtal med Region Stockholm. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras, se nedan. 

Ska man vara listad hos er? Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan till oss kan barn och ungdomar 0-17 år som behöver specialistvård få remiss för att komma.

Behövs remiss för att komma till oss? Om man inte har en pågående kontakt med oss, behövs remiss. Från 1 juni 2022 införde Region Stockholm remisskrav till barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Remiss kan skrivas av vårdcentral/husläkarmottagning, BVC, elevhälsan, rehab, barnsjukhusen etc. För ADHD-utredning av barn födda 2012 och tidigare, tar vi emot remisser endast från elevhälsan. 

Var måste man bo för att få komma till Stockholm Kids? Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över regionsgränser.

Hur bokar jag tid om mitt barn redan har en pågående kontakt med er? För att boka en återbesökstid hos barnläkare/barnsjuksköterska ringer du mottagningen på telefon 08-128 323 00. 

Hur av- och ombokar jag min tid? Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar på telefon 08-128 323 00, återbud kan lämnas dygnet runt. 

Debiteras man vid sent återbud eller uteblivet besök? Ja. Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 450 kr för besök till läkare, psykolog och ADHD-sköterska, och med 350 kr för besök till sjuksköterska. Avbokning av en lättakuttid skall ske senast fyra timmar innan besöket.

Hur får jag ett nytt recept? Du kan ringa oss på 08-128 323 00. Var ute i god tid så att du inte riskerar bli utan ditt läkemedel.

Tar ni blodprover på barn? Vi utför venprovtagning på barn 0-6 månader. All annan provtagning hänvisar vi till närstående laboratorium. 

Har ni akuta tider? Från och med 1 juni kommer vi erbjuda akuta tider samma dag till barn 0-6 månader utan remiss (ring oss!) vid besvär såsom tillfällig feber, förstoppning, skrikighet, utslag, magbesvär m.m. De tiderna är även för de barn som redan går hos oss för kroniska besvär som försämras i sin grundsjukdom.  

Vad betyder sammanhållen journalföring? Sammanhållen journalföring innebär att du som patient inte behöver upprepa din sjukdomshistoria vid varje nytt vårdtillfälle. Det ger en bättre och säkrare vård. Det underlättar också för vården om du kommer in akut, då den behandlande läkaren har en större möjlighet att ge dig rätt vård snabbare om de har tillgång till din journal. Läs mer här.

Finns det parkeringsplats? För dig som kommer med bil till Brahegatan finns det några parkeringsplatser (inklusive handikapp) direkt utanför mottagningen. På Valhallavägen i allén finns fler platser. Ladda ned Stockholms stads app i förväg. Taxa 3 gäller hos oss. Stockholm Kids finns på Brahegatan 49, intill Valhallavägen. För dig som besöker oss i Djursholm finns gott om parkeringsplatser i nära anslutning till mottagningen, antingen 1h p-skiva till gratis parkering 24h. 

Hur fixar vi en tolk? Om du behöver tolk behöver du meddela oss det i god tid innan ditt besök. Ring oss!