Ansträngt inom barnsjukvården när RS-virus drabbar små barn

I år har RS-viruset kommit ovanligt tidigt. Mot bakgrund av att viruset i princip inte existerat under nästa två säsonger kan även äldre barn som inte tidigare exponerats för viruset drabbas.