Remiss ADHD-medicinering

Nu öppnar vi upp för att ta emot remisser på barn och ungdomar i behov av insättning eller övertag av ADHD-medicinering som inte är utredda hos oss.