NYTT vårdval från 1 juni 2022

Region Stockholm ändrar vårt uppdrag från 1 juni
Det nya avtalet medför stora förändringar för barn och ungdomar som önskar söka vård på Stockholm Kids BUMM.

Remisskrav för nya patienter
- Remisser kan skrivas av legitimerad vårdpersonal på t.ex. vårdcentral, BVC, elevhälsa, rehab, sjukhusen.
- Barn/unga som redan är aktuella på Stockholm Kids behöver ingen remiss. 

Barn under 6 månader
Behöver ditt barn som är under 6 månader en tid till läkare samma dag, ring oss - ni behöver inte remiss. 

ADHD-utredningar
- Stockholm Kids ansvarar och genomför fortsatt ADHD-utredningar på barn födda 2012 eller tidigare. 
- Det krävs remiss från elevhälsan (skolläkare, skolpsykolog eller skolsköterska).
- Yngre barn (födda 2013 och senare) utreds på BUP från 1 juni. 

Psykologinsats vid psykisk ohälsa
- Barn/unga 6-17 år som har pågående kontakt på Stockholm Kids tas emot av våra psykologer för behandling. 
- De barn/unga som inte är i behov av BUMM men behöver psykologisk behandling hänvisas till den vårdcentral/husläkarmottagning som barnet är listat på för hjälp.
- Barn 0-5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa och blivande föräldrar i behov av psykologisk behandling/stöd kommer tas emot på särskilda Malinamottagningar från 1 september. 

En till konsekvens av det nya uppdraget är att vi bland annat tvingas att begränsa antalet telefonsamtal för läkarna, och den service vi tidigare kunnat erbjuda er med pågående kontakt med oss via vår digitala tjänst Mitt PTJ.

Det innebär att fortsättningsvis kan vi endast hantera följande ärenden/förfrågningar via Mitt PTJ:

• Av- eller omboka tid
• Boka tid till återbesök (för dig som redan har en pågående kontakt)
• Receptförnyelse
• Intyg
• Journalkopia
• Bokning av tid för TBE-vaccination
• Bokning av tid för provtagning ordinerade av våra läkare

För rådgivning hänvisas ni till 1177 eller er vårdcentral. 

Har ni inte en pågående kontakt med oss, behöver ni kontakta vårdcentral/husläkarmottagning, BVC, elevhälsa etc. för en första bedömning där de vid behov kommer remittera ert barn/ungdom till oss.