ADHD-utredning

På Stockholm Kids arbetar läkare och psykologer med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar. Vårt uppdrag är att genomföra utredningar med ADHD-frågeställning. Vid behov av bredare frågeställning (exempelvis autism) eller vid indikation på svårare psykiatrisk problematik hänvisar vi till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

Remiss
Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller annan instans. Vi tar inte emot egenremisser för ADHD-utredning. Remissen skall innehålla en tydlig problembeskrivning och symtombild. I tillägg behöver vi följande underlag:

OBS! Vi bedömer inte remissen förrän samtliga dokument kommit oss tillhanda.

Remiss och underlag postas till:
Stockholm Kids
Brahegatan 49
114 37 Stockholm

Läs mer om samverkansrutinerna som finns mellan skola och sjukvård i Stockholm
Rätt att få hjälp i skolan - oavsett eventuell diagnos

Hur går en ADHD-utredning till?

Om remissteamet bedömer att en utredning ska påbörjas kommer vi att kalla er med samtliga tider via post. En utredning på Stockholm Kids går till på följande vis:

  • Läkarbesök med föräldrar och barn
  • Två psykologbesök med föräldrar och barn
  • Vid behov intervju med barnets lärare
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till föräldrar
  • Barnanpassad återgivning, både muntligt och skriftligt
  • Muntlig återgivning av resultat och rekommendationer till skola
  • Skriftligt utlåtande innehållande sammanfattning av utredning, bedömning och rekommendationer

Efter utredning kan det bli aktuellt med fortsatt kontakt på Stockholm Kids exempelvis för ADHD-medicinering eller stöd inom Första linjens psykiatri.

Medicinsk behandling vid ADHD

Vi erbjuder medicinsk behandling för barn med ADHD-diagnos. Vi har för närvarande inte möjlighet att ta emot nya barn och ungdomar för medicininsättning. Hemsidan kommer uppdateras när det är möjligt igen.