Hbtq-diplomering

Stureby Vårdcentral HBTQ-diplomerade 2016!

Landstinget har en särskild hbt-policy som utarbetades 2011. Bakgrunden till den (och till utbildningen och diplomeringen) är att homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Denna grupp söker vård mer sällan och upplever oftare kränkningar, osynliggörande och trakasserier. Policyn har tagit sin utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv, där man inte ska förutsätta att alla attraheras av det motsatta könet, att alla har det kön de ser ut att ha eller vill definiera sin könstillhörighet.

Sedan 2016 finns en diplomeringsutbildning tillgänglig för i första hand primärvårdsverksamheter.

På Stureby Vårdcentral vill vi att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning och könstillhörighet och därför har samtliga i personalen genomgått utbildning för HBTQ-diplomering.

För mer information se länkar:

http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/Styrdokument/HBT/