Rökavvänjning

Vill du ha hjälp att sluta röka eller snusa?

Du kan ringa till Sluta Röka Linjen på telefon 020-84 00 00.

På Stureby vårdcentral hjälper vi dig, framför allt genom individuella rökavvänjningssamtal. Dessa leds av särskilt utbildad personal och en läkare är avdelad som medicinskt ansvarig. Ring på telefon 08-128 187 72 för mer information.