Närakut

Vi hänvisar till 1177 när vårdcentralen är stängd.

 

Sjukvårdsupplysningen

Öppet dygnet runt

Telefon

1177

Akut och olycksfall

Ring 112