Prisexempel

Alla priser redovisas brutto, dvs exklusive eventuell ersättning från försäkringskassan eller allmänt tandvårdsbidrag. Vi tycker därför att det är viktigt att patienten får en samlad kostnadsberäkning där kostnaderna redovisas med hänsyn till högkostnadsskyddet och ersättningsperioden. Mer information om högkostnadsskyddet finns på Försäkringskassans hemsida.

Läs mer om tandvårdsbidraget här.

 • Basundersökning inkl. 4 röntgenbilder 1325 kr
 • Basundersökning med tandstensskrapning och polering: från 1700 kr
 • Akutbesök - enklare undersökning med mindre omfattande behandling: från 1250 kr
 • Akutbesök - enklare undersökning samt temporör fyllning: från 1600 kr
 • Akutbesök -  undersökning/utredning med smärtlindrande behandlingsåtgärd: från 1900 kr
 • Lagning kindtand, en yta: 1155 kr
 • Lagning kindtand, två ytor: mellan 1760 - 1895 kr beroende på behandlingsmetod
 • Lagning framtand, två ytor: 1435kr
 • Lagning framtand, skiktad teknik för högestetisk resultat: från 1900 kr
 • Laboratorieframställd krona med digital avtryckstagning: 9370 kr 
  Vi anlitar endast lokala tandtekniker som har sin produktion i Sverige. Vi kan garantera att alla produkter håller högsta kvalité.
 • Rotbehandling: mellan 4895 - 7800 kr beroende på antal rotkanaler.
 • Tandutdragning: från 1815 kr
 • Bettskena: 5260 kr
 • Blekning inkl. blekningsgel: 3750 kr
 • Tandhygienistbehandling: från 1350 kr

Läs vidare: